Tehnički detalji i obradaSečenje

EKSALbond i I-BOND se mogu seći radioničkim testerama ili giljtinom. Voditi računa o pravilnom postavljanju panela u alat.

Testera sa karbidnim zupcima (CT)

Geometrija sečiva Debljina zuba 2-4mm, zupci sa suženjem na unutra kako bi se izbeglo zaglavljivanje.
Geometrija zubaca Tapezni/ravni zupci
Ugao vodeće oštrice α 15°
Ugao izlazne oštrice γ 10° positivan
Maksimalna brzina sečenja 20 m/min
Pitch t 10 - 12 mm

Smicanje

EKSALbond i I-BOND se lako seku smicanjem. Ova metoda izaziva malu deformaciju panla na mestu gde sečivo preseca panel. Voditi računa da držači ne oštete površinu panela.

Štancovanje

EKSALbond i I-BOND paneli svih debljina se mogu štancovati standardnim mašinama za štancovanje metala.

Za uredan rez koristiti oštre alate sa minimalnim toleranicijama (0.1mm).

Štancovanje izaziva minimalnu deformaciju po konturi sečenja. Minimalni prečnik otvora koji se štancuje je 4mm, kao i razmak između ivica otvora.

Sečenje oblika i kontura

EKSALbond i I-BOND paneli se mogu seći na CNC obradnim centrima, water jet mašinama i specijalnim stonim testerama (koristiti sppecijalna sečiva za aluminijum)
U slučaju korišćenja water jet-a seći abrazivno, dok je obavezno prethodno bušenje rupa ukoliko se započinje sečenjeu centru panela pošto se ne može bušiti water jet-om.
Za obradu na CNC centrima koristiti glodala sa jednim sečivom.

Savijanje

Koristite specijalnu mašinu za savijanje.
Min unutrašnji radijus r=15xt (t=debljina panela).
Minimalni zahtevani radijus je r = 10 x t (t = debljina panela)
EKSAlbond i I-BOND paneli imaju veću tendenciju vraćanja u originalni oblik od punog aluminijuma.
Ivice treba da budu oborene, a u cilju sprečavanja oštećenja površine panela folija se ne sme skidati pre i tokom rolovanja.
 

Rolovanje

EKSALbond i I-Bond se mogu rolovati na mašini sa 3 ili 4 valjka. Obavezno prilagodite pritisak uvodnog valjka i obezbedite potpunu čistoću radnih površina valjaka. Zaštitnu foliju skinuti tek nakon završetka rolovanja kako bi se izbegla oštećenja.

Žljebovanje i savijanje

EKSALbond i I-BOND kompozitni paneli se jednostavno oblikuju žljebovanjem.

Preporučuje se korišćenje CNC obradnog centra za frezovanje žljebova odgovarajuće dubine i nagiba stranica.

90° V-žljeb za savijanje do 90°
1 2
135° V-žljeb za savijanje do 135°
3 4
Ravan žljeb za savijanje do 150°, u zavisnosti od debljine panela. 
Nije pogodan za mineralne, negorive ispune.
5 6

 

Bušenje

Paneli se lako buše uz upotrebu odgovarajućih burgija za aluminijum.

Nitovanje

Za najbolje rezultate koristite aluminijumske nitne.

Šrafljenje

Koristite vijke za spoljnu upotrebu

Ukoliko se panel koristi napolju uzmite u obzir i potreb za dilatacijom-što znači da rupe za vijke moraju biti nešto veće kako bi to dozvolile.

Koristite vijke prilagođene za aluminijum i spoljnu upotrebu ili vijke od nerđajućeg čelika sa odgovarajućom podloškom. Vodite računa da ne oštetite panele preteranom upotrebom sile.Za primenu u enterijeru koristite odgovarajuće vijke za tu namenu.

 

Lepljenje

Lepila za metal i univerzalna lepila

Za uporebu u zatvorenim prostorima možete koristiti bilo koji adekvatni lepak.

Dvostrano lepljive trake

Dvostrano lepljive trake (poput the 3M-VHB i sličnih) mogu se koristitu gde su statitčki i mehanički zahtevi u skladu sa performansama trake.

Silikoni i specijalne zaptivne mase

Ovaj metod se preporučuje za spojeve gde je neophodna odgovarajuća elastičnost spojeva.

Mehanička veza - štipaljka

Ova veza se može ostvariti bez ikakvih problema sa odgovarajućim prihvatnim profilom - štipaljkom.Opšta svojstvaOSOBINA STANDARD JEDINICA PANEL
THICKNESS   MM 4
MASA ASTM F790-00 Kg/M2 5.5
TEŽINA ASTM F790-00 -- 1.38
TERMALNA PROVODLJIVOST ASTM D696 Kcal/M.HR.0C 0.102
SKRETANJE TEMPERATURE ASTM D648-95 0C 115
LINEARNA EKSPANZIJA ASTM D696 10-6/0C 24
ZATEZNA ČVRSTOĆA ASTM D638 Kg/MM2 8.5
FLEKSIBILNOST ASTM D790 Kg/MM2 11.2
OTPORNOST NA KIDANJE ASTM D696 Kg/MM2 5.1
OTPORNOST NA SAVIJANJE ASTM D297 Kg/CM2 1344
MOMENAT SAVIJANJA ASTM D297 Kg/CM2 537
ELASTIČNA DEFORMACIJA ASTM D393 Kg/MM2 3746
DELAMINACIJA ASTM D903 N/MM 7.2
POVRŠINSKA TVRDOĆA ASTM D3363 H 2H
FLEKSIBILNOST T SAVIJANJA ASTM D4145 T 1T
OTPORNOST NA UDAR ASTM D3281 -- BEZ ŠTETE
OTPORNOST NA ABRAZIJU ASTM D968 L/MIL 44
OTPORNOST NA MALTER ASTM D1308 24HRS BEZ ŠTETE
OTPORNOST NA KISELINE ASTM D1308 37%HCL,15MINS BEZ ŠTETE
OTPORNOST NA BAZE ASTM D1308 25%NAOH,30MINS BEZ ŠTETE
OTPORNOST NA SO/VODU ASTM B117 5%SALT,3000HRS BEZ ŠTETE
OTPORNOST NA VLAGU ASTM D2247 100%RH,3000HRS BEZ ŠTETE
OTPORNOST NA DETERŽENTE ASTM D2248   BEZ ŠTETE
OTPORNOST SJAJA ASTM D523 % 98.9
OTPORNOST NA KREDU ASTM D4214 - .
ZVUČNA IZOLACIJA 500 HZ 28-36 DB 30