Primena u eksterijeru


EKSALbond i I-BOND paneli su izuzetno pogodni za oblaganje fasada objekata i to podjednako na novim projektima i modernizaciji postojećih. Izuzetne karatkteristike materijala ga prirodno preporučuju za pokrivanje velikih površina koje zahtevaju fasadni omotač koji ispunjava najviše tehničke i estetske standarde. EKSALbond i I-BOND FR (Fire Retardancy) paneli sa specijalnom mineralnom ispunom garantuje visoku otpornost na plamen u skladu sa aktuelnim standardima u modernoj građevini i kao takvi se mogu koristiti i na najzahtevnijim projektima.

Obrada i ugradnja EKSALbonda i I-BOND je izuzetno jednostava usled njihovih tehničkih karakteristika koje omogućavaju potpunu slobodu i realizovanje kreativnih ideja i projekata u sledećim oblastima:
 

• Ventilisane fasade
• Sendvič elementi (kao ispuna fasadna polja umesto stakla)
• Spoljno oblaganje objekata
• Oblaganje balkona, tunela i prolaza